ارسال رایگان با خرید 500 هزارتومان (تا 10 کیلوگرم) به اصفهان و خرید 800 هزارتومان (تا 2 کیلوگرم) به سراسر ایران

کلیه سفارشات از فروشگاه اینترنتی بابامیلک مارکت توسط پیک موتوری، پیک سواری یا پست پیشتاز برای مشتریان بسته بندی و ارسال می گردد.

زمان و هزینه ارسال سفارشات فروشگاه اینترنتی بابامیلک به شرح زیر می باشد:

 محدوده شهر اصفهان ( مناطق 1 تا 15 شهری) و سپاهان شهر

زمان:

ظرف مدت 30 دقیقه

هزینه ارسال: 

مبلغ نهایی سفارش ( پس از کسر تخفیفات)  وزن سفارش تا 10 کیلوگرم  مازاد بر 10 کیلوگرم هر کیلو و کسر آن
 از 50 هزار تومان تا 500 هزار تومان  25 هزار تومان  10 هزار تومان
 مبلغ نهایی سفارش ( پس از کسر تخفیفات)   وزن سفارش تا 10 کیلوگرم  مازاد بر 10 کیلوگرم هر کیلو و کسر آن
 بالای 500 هزار تومان  رایگان 10 هزار تومان

شهرستان های استان اصفهان و استانهای دیگر

با توجه به اینکه ارسال به شهرستان های استان اصفهان و استان های دیگر توسط پست پیشتاز انجام می شود، هزینه حمل بر اساس وزن کل سفارش و مطابق جدول زیر محاسبه می شود

زمان:

ظرف مدت حداکثر 24 تا 72 ساعت کاری

هزینه ارسال: 

مبلغ نهایی سفارش ( پس از کسر تخفیفات)  وزن سفارش تا 1 کیلوگرم  مازاد بر 1 کیلوگرم هر کیلو و کسر آن
 از 50 هزار تومان تا 800 هزار تومان  40 هزار تومان  7500 تومان
 مبلغ نهایی سفارش ( پس از کسر تخفیفات)   وزن سفارش تا 2 کیلوگرم  مازاد بر 2 کیلوگرم هر کیلو و کسر آن
 بالای 800 هزار تومان  رایگان  7500 تومان

 

نحوه تحویل گرفتن سفارش :

 جهت تحویل گرفتن سفارش خواهشمند است در حضور پیک، سلامت بسته بندی کالا را بررسی و در صورت وجود مشکل یا ایراد از تحویل گرفتن آن خودداری کنید. بدیهی است که تحویل گرفتن کالا توسط شما به منزله تایید سلامت بسته بندی آن خواهد بود.